Mieke Louwen Healing

Healing

Als je voelt dat je leven (je werk, je relaties) te veel bepaald wordt door oude spanningen, of oude patronen of overtuigingen waar je tegen aan blijft lopen, dan is het tijd om jezelf weer terug te vinden, om je weer te herinneren wie je werkelijk bent, en van daaruit de door de jaren heen opgehoopte spanningen weer los te laten. Zodat je vanuit wie je bent je leven vorm kan geven op jouw manier. Terug-groeien naar jezelf - thuiskomen in je leven.

Wat ik je als begeleiding kan bieden in dat proces is een zachte, diep doorwerkende, energetisch-spirituele vorm van healing.

In healing kijken we niet alleen naar beperkende spanningen en patronen vanuit een cognitief standpunt – dus ze herkennen en benoemen, inzicht krijgen in wat je doet en waarom je het doet, in mijn geval door invoelen/reading en soms gesprekken – maar kijken we ook naar hoe die patronen vorm hebben gekregen in je subtiele energiesysteem, en hoe ze daaruit weer los kunnen komen.

Door te werken op het niveau van het energielichaam kunnen we al veel spanningen bereiken en daar aanbieden wat die spanningen nodig hebben om weer te kunnen ont-spannen en loskomen.

Maar om diepere niveaus van (complexe) spanningen te bereiken is het nodig om te werken vanuit het diepste niveau in jezelf, het spirituele niveau. Wie ben jij werkelijk? Wat wil je in dit leven doen of leren? En wat is jouw manier om dat te verwezenlijken?

Vanuit dit niveau van helder weten Wie Je Werkelijk Bent, kun je ook uit de diepste lagen oude ervaringen en spanningen laten oplossen.

Emotionele spanningen
/ Fysieke spanningen / Oorzaken van spanning / Zacht en diep werk / Hooggevoeligheid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Emotionele spanningen
Vastgehouden en vaak door de jaren heen in lagen opgebouwde emotionele spanningen kunnen op een zeker moment herkenbaar in je leven naar voren komen als bijv. problemen met binding (relaties die niet slagen, bindingsangst, verlatingsangst), niet voor jezelf op kunnen komen, niet voldoende grenzen kunnen aangeven, moeilijk keuzes kunnen maken, voelen dat je niet goed genoeg bent en dat wat je doet nooit goed genoeg is, schuldgevoel, grote behoefte aan controle, moedeloosheid, onmacht, niet goed kunnen voelen wie je bent en wat je wilt in je leven, altijd voelen dat je moet voldoen aan de verwachtingen van anderen, niet meer kunnen ontspannen, je altijd verdrietig voelen, snel boos of geirriteerd zijn, je altijd angstig of onzeker voelen, somberheid/depressie, beperkende overtuigingen, etc.
Op basis van spanningen hebben we vaak gedrags-, denk- en emotionele patronen ontwikkeld om die spanningen weggestopt te houden en de pijn niet voortdurend te hoeven voelen. Daardoor kan oude spanning zich ook minder herkenbaar uiten als bijv. een algemeen gevoel van onrust, niet lekker in je leven zitten en niet weten waarom.
Daarbij werken we dus niet alleen aan de uitingsvorm nu maar vooral ook aan de onderliggende primaire spanningen.

Fysieke spanningen
Het energielichaam heeft grote invloed op het functioneren van het fysieke lichaam, en zo kunnen oude spanningen en patronen die vaak langdurig vastgezet zijn in het energielichaam, zich uiteindelijk vertalen op het fysieke vlak Bij lichamelijke klachten kijk ik daarom altijd ook naar de diepere emotionele spanningen die daaraan ten grondslag kunnen liggen.

Oorzaken van spanning
Spanningen zijn emoties die we niet hebben kunnen uiten, omdat de situatie er niet naar was om dat te kunnen doen. Die emoties slaan we dan op in ons lichaam en energielichaam. Bij het werken aan oude spanningen kijken we vaak in de eerste plaats naar oorzaken uit dit leven, meestal uit de kinderjaren. Maar soms gaat de geschiedenis van ervan verder terug, en moeten we ook kijken naar spanningen die je hebt meegenomen uit vorige levens of die je hebt meegekregen uit de familie. Ook kunnen we spanningen overnemen van anderen (kinderen doen dat vaak voor hun ouders) en zo kunnen we soms veel spanning bij ons hebben die niet van ons is.

Zacht en diep werk
Spanningen worden meestal vastgezet als een situatie niet veilig genoeg was om die spanningen/emotie te uiten. Door op een zachte, liefdevolle manier te werken, vanuit veiligheid en door zowel de persoon als geheel als de spanningen zonder oordeel te zien en erkenning te geven, dus door te werken vanuit onvoorwaardelijkheid en met compassie, kunnen de spanningen het gemakkelijkst loskomen. Het gaat in mijn sessies dus niet om op een harde manier herbeleven van oude emoties, spanningen lostrekken of patronen doorbreken, maar een zacht (en daardoor heel diep) loskomen en oplossen van binnenuit.

Hooggevoeligheid
In mijn praktijk besteed ik speciale aandacht aan de problemen van (hoog)gevoelige mensen, voor wie ervaringen vaak veel intenser zijn geweest dan voor anderen, wat leidt tot een eigen manier van het vastzetten van spanningen. Ook kijken we naar hoe (hoog)gevoelige mensen het beste met hun energie kunnen omgaan.

Terug naar boven

About Mieke Louwen Healing in English Contact Over Mieke Louwen Wat houdt een sessie in? Lees meer over Healing